PROJEKT, STATIKA, VÝROBA, OPRAVA

OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

Kontrolou konstrukce to nekončí - dále nabízíme:

 • zaměření konstrukcí
 • 3D scan pomocí rotačního laseru
 • nedestruktivní testování korozních úbytků
 • statické posouzení
 • projekt nové konstrukce
 • projekt opravy nebo úpravy konstrukce
 • zajištění výroby konstrukce
 • zpracování náhradní dokumentace dle ČSN 732604


Projekt ocelové konstrukce je nutné zpracovat v souladu s :

 • ČSN EN 1990 ed. 2, Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

 • ČSN EN 1993-1-1 ed. 2 , Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

Výroba ocelové konstrukce musí být prováděna v souladu s:

 • ČSN EN 1090-1+A1, Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců

 • ČSN EN 1090-2, Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce

 • ČSN EN 1090-3, Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí - Část 3: Technické požadavky na hliníkové konstrukce

 • ČSN EN 1090-4, Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí - Část 4: Technické požadavky na ocelové za studena tvarované prvky a konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách

 • ČSN EN 1090-5, Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 5: Technické požadavky na hliníkové za studena tvarované konstrukční prvky a za studena tvarované konstrukce pro použití ve střechách, stropech, podlahách a stěnách

Kontrola ocelové konstrukce z pohledu uvedení do provozu a z pohledu následného provozování musí být prováděna v souladu s ČSN 732604 a ČSN ISO 13 822. Při prováděných kontrolách musí musí být dodržováno zatřídění konstrukcí a intervaly kontrol.